Soalan Perbandingan Novel Jendela Menghadap Jalan Dan Songket Berbenang Emas

Soalan Perbandingan Novel Jendela Menghadap Jalan Dan Songket Berbenang Emas. Jun 29, 2016 · songket berbenang emas vs jendela menghadap jalan. Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, pilih satu peristiwa yang menarik dan nyatakan sebab peristiwa itu berjaya menarik perhatian anda.

Latar Masyarakat Novel Songket Berbenang Emas
Latar Masyarakat Novel Songket Berbenang Emas from imgv2-1-f.scribdassets.com

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan konflik yang terdapat dalam novel tersebut dan cara watak utama menyelesaikannya. Masyarakat kampung yang masih berpegang kepada cara hidup tradisi. Jun 21, 2020 · soalan :

Oct 28, 2016 · 2.

Jul 02, 2018 · jendela menghadap jalan. Oleh sebab itu, teks soalan bahagian pemahaman antologi ( soalan 2(b), 2 (c) dan 2(d) ) dan novel ( soalan 4(a) dan 4 (b) telah berubah bermula soalan spm 2017. Terdapat banyak pengajaran tentang hormat menghormati dalam kedua dua buah. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua persoalan kegigihan yang terdapat dalam novel tersebut.

Author: admin

Leave a Reply